Генеральний абетковий каталог

Генеральний абетковий каталог

  • організується й ведеться відділом обробки літератури і наукової організації каталогів;
  • створений у 1944 році. Хронологічне охоплення документів - з 18 ст.
  • основний службовий каталог, відображає усі книжкові видання, які є у фондах бібліотеки;
  • розкриває фонди бібліотеки за авторською ознакою (індивідуальних і колективних авторів) або назвою документів;
  • дає відомості про кількість примірників кожної назви книг, про те, у яких відділах знаходяться дані книги, про додаткові описи в ЧАК та картотеці серій і бібліотек;
  • використовується при встановленні екземплярності книг, при виявленні прогалин у комплектуванні, при перевірці на дублетність, при доопрацюванні читацьких вимог;
  • картки в каталозі розставляються за зведеною українсько-російською абеткою;
  • опис творів друку здійснюється згідно чинних Держстандартів;
  • розміщується у службовому приміщенні (вул. Зелена, 24)

Пов'язані статті

Систематична педагогічна картотека

Систематичний каталог

Читацький абетковий каталог

Календар подій

Індексування за УДК

Індексування за УДК

Книга Вголос

Як нас знайти