Featured

Інформаційна сторінка

Пропонуємо ознайомитись з оглядом статті Наталії Левінець, канд. пед. наук ,«Як забезпечити оптимальну рухову активність дітей у сучасних умовах» (Левінець Н. Як забезпечити оптимальну рухову активність дітей у сучасних умовах / Наталія Левінець // Дошкільне виховання. - 2024. - №2. - С. 3 – 9).

 Одним із важливих чинників гармонійного розвитку дитини є забезпечення оптимального рівня її рухової активності. Як же досягти цього сьогодні, коли необхідно довго перебувати в укритті, родини ведуть нерухомий спосіб життя, а діти постійно емоційно збуджені? У пропонованій статті ви знайдете відповіді на більшість запитань, пов’язаних з організацією рухового режиму дошкільнят у сучасних умовах.

 

Рухова активність як інструмент розвитку. Рухова діяльність- специфічний вид діяльності, система рухових дій, що забезпечують взаємодію особистості з природним та соціальним довкіллям. Результатом такої взаємодії є розвиток психомоторних функцій і психіки індивіда загалом.

Науковці зазначають, що саме через рух дитина пізнає довкілля, у русі розвиваються її психічні процеси. Що більшою є кількість і різноманітність рухів, то ширші можливості для розвитку відчуттів, сприйняття, самостійності, волі тощо. Саме дошкільний вік визнано періодом активного становлення і розвитку всіх органів та систем організму, формування життєво важливих рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей, засвоєння елементарних знань з фізичної культури.

 Розглядаючи оптимальність рухової активності дітей, авторка розкриває: низьку рухову активність гіподинамію, та описує основні її ознаки;надмірну рухову активністьгіперкінезія, та описує її ознаки.

 

 Основні показники норми рухової активності – для кожної вікової групи є рекомендовані величини як щодо кількості кроків, так і щодо тривалості добової рухової активності; орієнтиром можуть слугувати критерії, визначені Е. Вільчковським. Подаються також оптимальні показники тривалості рухової активності дитини (у таблицях).

 

Руховий режим в освітньому процесі ЗДО. Авторка охарактеризовує форми роботи, що охоплюють руховий режим: фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після денного сну, малі форми активного відпочинку (фізкультхвилинки та фізкультпаузи); заняття з фізичної культури; фізкультурні розваги та свята; дні (тижні) здоров’я; прогулянки-походи за межі ЗДО; індивідуальна робота з фізичного виховання; самостійна рухова діяльність дітей.

 

Зв’язок рухової діяльності та емоцій – у дошкільному віці зростає можливість впливати на емоції дитини засобами рухової активності. Цікаві рухові вправи стають для неї об’єктом цілеспрямованої пізнавальної діяльності, викликають певне ставлення, широкий спектр позитивних емоційних переживань. Залучення дітей до захопливої рухової діяльності допомагає подолати поганий настрій, припинити вередування. Великий вплив на емоції дітей має фізкультурне обладнання, як стандартне, так і не стандартне. Описуються вимоги до фізкультурного обладнання: гігієнічні, естетичні, педагогічні.

 

Особливості організації рухової діяльності в умовах війни – виокремлюється і розглядається як окреме питання. Сьогодення спонукає практиків до пошуку і накопичення досвіду організації рухової діяльності дітей в умовах обмеженого простору (перебування в укритті) чи порушення ритму заходів, передбачених руховим режимом(у зв’язку з тривалими повітряними тривогами). Насамперед необхідно гарантувати безпеку дітей. Коли це завдання розв’язано, можна подбати про рухову активність. Пропонується низка аспектів підготовчої роботи По-перше, важливо формувати в дітей різноманітний руховий досвід (уміння виконувати вправи відповідно вікових норм, брати участь у рухливих іграх тощо). На фізкультурних заняттях необхідно сформувати навички виконання вправ з основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, рівноваги, лазіння), а також танцювальних, розучити рухливі ігри, зокрема малої та середньої рухливості. По-друге, слід подбати про наявність відповідного умовам укриття фізкультурного обладнання та передбачити можливості для самостійної (довільної) рухової активності дітей. По-третє, необхідно сформувати в дітей навички доцільної поведінки під час перебування в укритті. Психоемоційний стан дітей має давати їм змогу займатися руховою діяльністю.

Далі подаються рекомендації щодо забезпечення стабільного психоемоційного стану дітей в укритті:

створіть разом «куточок безпеки»; грайтеся з вихованцями в хованки; навчіть малечу дихальних вправ; формуйте доступні дітям навички контролю емоцій.

 

Отже, оптимальний рівень рухової активності є основою здоров’я та фізичного розвитку дітей. І особливо важливо забезпечити його в дошкільному віці. Дотримуючись загальних вимог, необхідно творчо підходити до організації рухової активності вихованців, зважаючи на конкретні обставини (воєнний стан, перебування в укритті під час повітряних тривог), спонукати дітей до активного застосування рухового досвіду у повсякденному житті.

Підготувала Оксана Северин

Пов'язані статті

Календар подій

Індексування за УДК

Індексування за УДК

Книга Вголос

Як нас знайти