Інформаційна сторінка – Підсумкова контрольна робота з математики, 9 клас

Інформаційна сторінка – Підсумкова контрольна робота з математики, 9 клас

З матеріалів щомісячної газети для вчителів математики «Математика», № 3-4(905-906) (С.14-27) / березень-квітень 2022.

Підсумкова контрольна робота з математики, 9 клас

   Автор пропонує добірку текстів контрольних робіт з математики, яку можна використати як підсумкову роботу за рік для учнів 9-го класу як діагностичну
контрольну роботу на початку навчання для учнів 10-го класу, а також як завдання для підготовки для ЗНО/ДПА Контрольна робота складається з трьох
частин: текстові завдання, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, підвищеного рівня складності. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі з
математики для закладів загальної середньої освіти. 

Контрольна робота є комплексною і містить завдання як із математики так і з геометрії, та подається в 10 різних варіантах. Текстова частина налічує п’ять
завдань з вибором однієї правильної відповіді - чотири з алгебри й одне з геометрії. До кожного текстового завдання подано п’ять можливих варіантів відповіді.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом. Друга частина роботи складається з п’яти завдань відкритої форми з
розгорнутою відповіддю - чотири з алгебри й одне з геометрії.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється від одного до трьох балів. Третя частина екзаменаційної роботи зміщує два завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю підвищеного рівня складності-одне з алгебри й одне з геометрії. При виконанні завдань учень наводить розгорнутий запис розв’язання завдання з обґрунтуванням кожного етапу, виявив варіативність мислення й вміння вибрати раціональний шлях розв’язання. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється від одного до чотирьох балів.

Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання , переводяться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання. Автор подає таблицю системи
нарахування балів, а також для зручності перевірки виконань до всіх завдань подає відповіді. Добірка контрольних робіт складається з десяти варіантів, які подає
автор в своєму дописі.

Підготувала Корж Н. П.

Пов'язані статті

Календар подій

Індексування за УДК

Індексування за УДК

Книга Вголос

Як нас знайти