375 років з початку Козацької революції

У 2023 році виповнюється 375 років з початку Козацької революції та утворення української козацької держави – Війська Запорозького (Гетьманщини) (1648)
Методичні матеріали відділу науково-консультативної та методичної роботи Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24
Департамент освіти і науки Львівської ОДА, з метою національної консолідації та формування історичної свідомості української молоді, збереження національної пам’яті, звернув увагу «Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки» на дану пам’ятну і ювілейну дату 2023 року, щоб книгозбірня підготувала віповідні матеріали, які б допомогли освітянам відзначити її.
В зв’язку з цим відділ науково-консультативної та методичної роботи ЛОНПБ подає хронологію подій початку Козацької революції; вступну частину з інтерв’ю журналіста Дмитра Шурхала з істориком Віктором Брехуненком «Повстання, яке змінило історію»; визначення, що таке «Національна революція 1648-1676 років», «Гетьманщина, або Військо Запорозьке», хто такий Богдан Хмельницький; висловлювання історика, академіка АН УРСР Івана Крип’якевича про особливості народного повстання 1648 року, українську козацьку державу, яка виникла за Богдана Хмельницького, самого Богдана Хмельницького, його хист, заслуги, історичну роль; уривки з авторської концепції українського історика Володимира Йосиповича Борисенка, які стосуються Козацької революції середини ХVІІ ст. та утворення Гетьманщини; назви книжково-журнальних виставок на дану тематику; епіграфи до них; список відповідної літератури, яка знаходиться у фондах ЛОНПБ; рекомендовані фільми про Богдана Хмельницького з мережі Інтернету.

І. Хронологія подій

21 січня 1648 року - повстанські загони спільно із запорожцями розгромили польський гарнізон на Запорізькій Січі та обрали гетьманом України Богдана Хмельницького.
Початок квітня 1648 року - вимагаючи від великого коронного гетьмана Миколая Потоцького вивести з України урядові війська і скасувати «Ординацію Війська Запорізького», Богдан Хмельницький на чолі козацького війська виступив із Запоріжжя.
15–16 травня 1648 року - козацьке військо Богдана Хмельницького завдало нищівної поразки польському війську біля Жовтих Вод, що стало початком Визвольної війни 1648–1654 років. Жовтоводська битва – перша велика переможна битва української армії під проводом Богдана Хмельницького проти польських військ на початку Національно-визвольної війни, яка згодом отримала назву Хмельниччина.
(Ткачук Руслан. Битва під Жовтими Водами: козацька слава не вмре, не загине! // Армія INFORM)
ІІ. Вступна частина з інтерв’ю журналіста Дмитра Шурхала з істориком Віктором Брехуненком «Повстання, яке змінило історію»
«Навесні 1648 року почалося повстання під проводом Богдана Хмельницького. У травневі дні повстання перейшло з підготовчої фази до активної. Козаки разом зі своїми кримськотатарськими союзниками здобули свою першу перемогу в битві під Жовтими водами, яка дозволила їм невдовзі захопити ініціативу».
(Шурхало Дмитро. Повстання, яке змінило історію: 370-річчя Хмельниччини (30.05.2018) // Радіо Свобода)
ІІІ. Визначення, що таке «Національна революція 1648-1676 років», «Гетьманщина, або Військо Запорозьке», хто такий Богдан Хмельницький; висловлювання історика, академіка АН УРСР Івана Крип’якевича про особливості народного повстання 1648 року, українську козацьку державу, яка виникла за Богдана Хмельницького, самого Богдана Хмельницького, його хист, заслуги, історичну роль
 
Національна революція 1648—1676 років — породжений українськими реаліями раннього Нового часу складний політичний процес, що під гаслами захисту православ'я, прав і свобод Війська Запорозького й народу України поєднував у собі боротьбу за національне визволення, масовий соціальний протест і збройні форми громадянського протистояння та супроводжувався кардинальними змінами всіх сфер і рівнів життєдіяльності суспільства.
• Історик, академік АН УРСР І. П. Крип’якевич (1886-1967) про особливості народного повстання 1648 року:
«Повстання 1648 р. спалахнуло з тих самих початків, як і давніші козацькі рухи: козацька верства стала в обороні своїх вольностей. Але новий виступ був підготовлений всебічно і грунтовніше, як попередні. Приготування тривали якісь два роки. Центр повстання, який творили довірені реєстрових полків, приєднував до своїх планів не тільки випищиків, що жили ідеологією Запорізького Війська, але також проводирів селянства і міщанства: як тільки прийшов перший вибух, на широких просторах Наддніпрянщини всюди були готові люди, що вогонь повстання понесли далі. Маси майбутніх повстанців забезпечено зброєю…»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 172)
Гетьманщина, або Військо Запорозьке — це українська козацька держава, яка виникла на теренах України внаслідок найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій — Хмельниччини.
Історик І. П. Крип’якевич (1886-1967) про українську козацьку державу, яка виникла за Хмельниччини:
«Державу, яка занепала в князівських часах, Хмельницький спорудив на нових основах»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 185)
Богдан Хмельницький (1596-1657) – політик, дипломат, полководець, засновник Української козацької держави, її перший гетьман (1648-1657).
• Історик І. П. Крип’якевич (1886-1967) про Богдана Хмельницького та його хист, заслуги, історичну роль:
«Він виступив на історичну арену як маловідома людина, але життя дало йому знання людей і обставин»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 170)
«Мав глибоке знання людей, умів добирати собі співробітників із різних кіл громадянства… Діставав завжди докладні відомості з усіх сторін держави… Власними зусиллями збудував державу з новим устроєм і соціальними відносинами, з упорядкованими фінансами, з великою армією…»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 185)
«Народилося зрозуміння, що таке держава… «Широко і гордо вимірювали свою лінію» - державний кордон. У масах зросла певність себе, віра в свої сили. «Тяжкі вони були до послуху, тим більше тепер, коли сліпе щастя наповнило їх пихою»»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 186)
«…Хмельницький володарським хистом, умінням кермувати масами і політичними успіхами здобув собі таке тверде і непохитне становище, що міг себе звати «єдиновладцем і самодержцем» України. Авторитет його був такий великий, що козацькі старшини до його імені почали додавати титулятуру «Божою милістю», церква у своїх молитвах поминала його «гетьманом і государем Великої Росії», а чужі посланики звали його князем Русі»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 183)
«Підняв свій нарід з вікового занепаду і забезпечив йому волю і самостійність. Поклав печать свого духа на дальший розвиток України»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 185)
«Хмельницький повернув усі сили народу до могутнього наступу… Хмельницький здобував перемогу за перемогою. Він зосереджував у собі всі надії і задуми свого часу, але що в інших було неповне, недокінчене, несміливе, те в нього виходило широке, величне, небуденне»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 185)
«У своїй особі скупчив усі прагнення своєї епохи, свого народу»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 172)
«Епопею великих воєнних успіхів Хмельницький закінчив тріумфальним в’їздом до Києва, старої столиці України. Немов тим способом зазначав, що Запорозьке Військо переймає традиції князівської епохи»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 174)
ІV. Авторська концепція українського історика Володимира Йосиповича Борисенка (1942 р. н.) стосовно створення Української держави в середині ХVІІ ст.
«Окремі вчені (Микола Костомаров і Михайло Покровський) називали боротьбу українського народу в середині ХVІІ ст. «козацькою революцією»… Революція – це докорінна зміна в житті суспільства мирними чи військовими засобами…
У ході всенародного повстання 1648 р. в Україні… було повалено польсько-шляхетське панування й розпочато створення Української національної держави… Верховним органом молодої держави стала загальнокозацька рада… Вона вирішувала найважливіші питання життя України. На чолі держави стояв гетьман, який обирався козаками… Дорадчі права при гетьмані мала рада генеральної старшини…
Головною запорукою успішного будівництва Української держави стало створення національної армії… Армія формувалась із добровольців, відзначалася високим бойовим духом, мужністю та суворою дисципліною…
Поступово формувалася територія держави. На неї переносився традиційний військовий устрій козацтва, що найповніше відповідало головній меті – визволенню України від поневолювачів. Звільнена територія почала ділитися на полки й сотні на чолі з полковниками та сотниками. На кінець 1648 р. вона простяглася від Слобожанщини на сході до Галичини на заході. Україна відроджувалася в старокиївських межах на новій національно-соціальній основі. Радикальні зміни відбулися і в становищі українських міст… Вся повнота влади перейшла до магістратів і ратуш…
Розпочалося формування національної судової системи…
Одним з найголовніших завоювань народу бурхливого 1648 р. стала ліквідація кріпосного права…
Хмельницький почав формувати дипломатичну службу…
Проте завоювання українського народу не були закріплені законодавчо. Уряд молодої республіки відстав від реального ходу подій… На одне з центральних місць у державотворчому процесі він ставив затвердження особливих пільг для козацтва як своєрідну платню за повалення польсько-шляхетського панування в Україні… Тобто започатковувалася реставрація колишнього станового ладу, але вже на націанальній основі».
(Борисенко В. Й. Національно-визвольна революція 1648 р. і створення нової Української держави [Текст]: лекція 10 // Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навч. Посібник. – К, 1996. – С. 188-193)
V. Назви книжково-журнальних виставок до даної теми
1) Козацька держава: До 375-річчя від початку Козацької революції та утворення української козацької держави – Війська Запорозького (Гетьманщини) (1648);
2) «… здобути Українській Державі повну самостійність»: До 375-річчя від початку Козацької революції та утворення української козацької держави – Війська Запорозького (Гетьманщини) (1648);
3) «Власними зусиллями збудував державу»: До 375-річчя від початку Козацької революції та утворення української козацької держави – Війська Запорозького (Гетьманщини) (1648);
4) «Повстання, яке змінило історію»: До 375-річчя від початку Козацької революції та утворення української козацької держави – Війська Запорозького (Гетьманщини) (1648)
VІ. Епіграфи до книжково-журнальних виставок
1) «Є події…., що служать вихідною точкою для дальших поколінь на довгий час,…, виносять на верх змагання й ідеї, що стають боєвим прапором для віків… Се те, що звичайно зветься епохами. Для українського народу такою епохою була Хмельнищина… Ми досі чуємо на собі вплив перемін, витворених Хмельнищиною…»
(Михайло Грушевський; 1898; з нагоди 250-річчя початку революції)
2) «Новий період української історії, період творення держави, розпочало повстання 1648 р.»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 170)
3) «У довголітній боротьбі витворився цінний державницький матеріал, що тільки чекав будівничого, який ужив би його для завершення будови. Цим будівничим став Богдан Хмельницький»
(Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 170)
4) «Рідко коли окремі особи так вирішально визначали хід епохальних подій, як це зробив стосовно Великого Українського повстання 1648 р. Богдан Хмельницький. З огляду на його величезний особистий вплив на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, вчені вважають Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України».
(Субтельний Орест. Україна: історія / Переклад з англ. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчицького. – К., 1991. – С. 117)
5) «Створювалася нова реальність, нова держава»
(Шурхало Дмитро. Повстання, яке змінило історію: 370-річчя Хмельниччини (30.05.2018) // Радіо Свобода)
6) «О, якби в дурні мені не пошитись,
Щоб без свободи не міг я лишитись.
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!»
(Григорій Сковорода «De libertate»)
7) «Дерев’яніли ми, його слухаючи»
(Польські посли про Богдана Хмельницького; Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. – Львів, 1990. – С. 171)
VІІ. Рекомендована література з фондів ЛОНПБ
1. Борисенко В. Й. Національно-визвольна революція і створення нової Української держави 1648-1660 рр. // Борисенко В. Й. Курс української історії. – К., 1996. – С. 179-235.
2. Дудка, Людмила. Урок на тему «Утворення української козацької держави – Гетьманщини» [Текст]: історія України: 8 кл. / Людмила Дудка // Історія в сучасній школі. – 2012. - № 4. – С. 2-6.
3. Ігнатченко Г. Деякі питання господарсько-фінансової політики Української держави часів Богдана Хмельницького // Історичний журнал. – 2009. - № 6. – С. 70-84.
4. Корнієнко, Л. Д. Утворення Української держави – Гетьманщини. 8 клас: урок [Текст] / Л. Д. Корнієнко // Історія та правознавство. – 2011. - № 3. – С. 26-29.
5. Крип'якевич І. Й. Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф. П. Шевченко, І. Л. Бутович, Я. Д. Ісаєвич. - Львів, 1990. - 408 с. ("Пам'ятки історичної думки України").
6. Крип’якевич І. П. Українська держава під правлінням гетьманів /1648-1784 рр. // Крип’якевич І. П. Огляд історії України. – К.,1995. – С. 69-82.
7. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Державність України в період Богдана Хмельницького // Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995. – С. 38-43.
8. Пасічник М. С. Утворення Української козацької держави за часів Хмельниччини /1648-1657рр./ // Пасічник М. С. Історія України: держ. процеси. – К.,2006. – С. 177-202.
9. Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція: 1648-1676 рр. // Укр. іст. журнал. – 1998. - № 1. – С. 3-24.
10. Смолій В. А., Степанков В. С. У боротьбі за створення незалежної держави // Історія України: нове бачення. У 2-х т. – Т. І. – К., 1995. – С. 152-219.
11. Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст.: Причини, типологія, хронологіч. межі // Історія України. – 1998. - № 34 / верес./. – С. 1-4.
12. Степанков В. С. Українська революція 1648-1676 рр. у контексті європейського революційного руху ХVІ-ХVІІ ст.: спроба порівняльного аналізу // Укр. іст. журнал. – 1997. - № 1. – С. 3-22.
13. Степанков Валерій. Уроки державотворення. Актуальні проблеми Української національної революції 1648-1676 років / В. Степанков // Україна. Incognita/ ТОП-25 [Текст] / за заг. ред. Лариси Івшиної. – К., 2014. – С. 202-233.
14. Шевчук В. Козацька держава: Етюди до історії українського державотворення. – К.,1995. – 392 с.
15. Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Українська козацька республіка // Шевчук В. П., Тараненко М. Г. Історія української державності. – К., 1999. – С. 89-114.
16. Шурхало Д. Повстання, яке змінило історію: 370-річчя Хмельниччини // Історія та правознавство. – 2018. - № 16-18 /512-514/. – С. 3-7.
VІІІ. Рекомендовані фільми про Богдана Хмельницького з мережі Інтернету
1. «Богдан Хмельницький та його епоха». Фільм (29.12.2020) // You Tube. ILDANA TRK;
2. Таємниці великих Українців. Богдан Хмельницький (07.02.2021) // You Tube. Телеканал 1+1;
3. Фільм про гетьмана Богдана Хмельницького «Гетьман» (2015) (04.12.2021) // You Tube. Козак Мамай;
4. Х/ф «Богдан Зиновій Хмельницький» (29.12.2020) // You Tube. Олексій Волков.
Фото:
Художник Абрахам ван Вестерфельд, гравер Вільгельм Гондіус. Портрет Богдана Хмельницького, 1651 р. Національний художній музей України (Київ)
Підготувала Наталя Звольська

Пов'язані статті

Календар подій

Індексування за УДК

Індексування за УДК

Книга Вголос

Як нас знайти